MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00 a.m.
9:00 a.m.
9:30 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
12:00 p.m.
1:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.
9:00 p.m.
ashley-c
travis-l