MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
9:00
10:00GlennGlennGlennGlennGlenn
11:00GlennGlennGlennGlennGlenn
12:00
1:00
2:00
3:00Glenn (3:15)Glenn (3:15)
4:00GlennGlenn
5:00