Spanish

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00
9:00
10:00CoryCoryCoryCory
11:00CoryCoryCoryCory
12:00
1:00
2:00
3:00
4:00CoryCoryCoryCory
5:00CoryCoryCoryCory
6:00CoryCoryCoryCory
7:00
8:00

Latin

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00
9:00AlyxAlyx
10:00AlyxAlyx
11:00AlyxAlyxAlyx
12:00Alyx
1:00Alyx
2:00AlyxAlyxAlyxAlyx
3:00AlyxAlyx
4:00Alyx
5:00
6:00
7:00AlyxAlyx
8:00AlyxAlyx