MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00LaceyLaceyLacey
9:00LaceyLaceyLacey
10:00
11:00KessiahKessiah
Richa
Kessiah
Richa
Kessiah
Richa
Kessiah
Richa
12:00KessiahKessiah
Richa
Kessiah
Richa
Kessiah
Richa
Kessiah
Richa
1:00KessiahKessiah
Richa
Kessiah
Richa
RIchaKessiah
Richa
2:00KessiahLacey (2:20)
Richa
Kessiah
Richa
Lacey
Lacey (2:20)
Richa
Kessiah
Richa
3:00KessiahRicha
Lacey
Travis
Lacey
Richa
Kessiah
Travis
Richa
Lacey
Kessiah
Richa
4:00LaceyLacey (4:20)LaceyLacey (4:20)
5:00Lacey
Travis
Lacey
6:00Lacey
Travis
TravisTravisTravis
7:00TravisTravisTravisTravis
8:00TravisTravisTravis